image1

o ChSD

 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Opolu jest organizacją  pozarządową działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach biblijnej zasady Ewangelii Św. Mateusza, ,,łaknącemu dać jeść, pragnącemu pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść."

    Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi, w większości są to osoby bezdomne.

     Celem działalności grupy w odniesieniu do osób uzależnionych i bezdomnych jest podjęcie świadomej działalności profilaktycznej, kompensacyjnej, która zmierza przede wszystkim do rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb, pomaganie chętnym do aktywności życiowej w uzyskaniu pracy, pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych jak np. wyrabianie dowodu osobistego.
     W ramach grupy organizowane są posiłki dla bezdomnych, wydawana jest też odzież zdobywana z różnych źródeł. Dostarczane są kanapki i ciepła herbata w miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni, organizowany jest dowóz dla osób, które chcą korzystać z kompleksowej pomocy w ośrodkach dla bezdomnych m.in. w Kluczach.
Korzystamy z możliwości ubiegania się o dotacje, które są niezbędne przy prowadzeniu tego rodzaju działań. W naszej działalności wykraczamy poza obszar grupy osób bezdomnych i niesiemy pomoc także ludziom ubogim z terenu Opola i okolic (jest to 350 rodzin) między innymi poprzez dostarczanie im żywności. Prowadzimy dożywianie, organizujemy zbiórki na paczki świąteczne dla dzieci ubogich i niepełnosprawnych.
    W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu wydajemy żywność osobom potrzebującym z naszego terenu. Wśród tej grupy osób rozprowadzamy także odzież, pozyskujemy oraz transportujemy meble i sprzęt AGD do potrzebujących rodzin.

Stowarzyszenie rozwija swoją działalność dobroczynną, nie pozostaje obojętne na ludzką krzywdę i realizuje zadania z zakresu polityki społecznej.


Możesz nas wesprzeć finansowo wpłacając ofiarę na nasze konto. Dzięki tym środkom będziemy mogli płynnie prowadzić grupę wsparcia i przygotowywać posiłki bezdomnym.

            Nr konta : PEKAO 74 1240 5178 1111 0010 3101 7218

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Opolu
ul. Wróblewskiego 26, 45-760 Opole
2019  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Opolu   globbers joomla templates