image1

Co robimy

 

Charakterystyka pracy ChSD Opole

     - Wychodzenie na miasto z żywnością dla bezdomnych
     - Powstanie „Grupy wsparcia”
     - Nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności
     - Zbiórki ubrań dla potrzebujących
     - Organizowanie wspólnych posiłków
     - Rozdawanie żywności wśród biednych rodzin
     - Starania o pozyskanie funduszy unijnych celem rozwoju ChSD
     - Wydawanie żywności bezdomnym
     - Odwiedzanie osadzonych
     - Chodzenie po mieście wśród bezdomnych, zapraszanie ich na kawę.
     - Transportowanie bezdomnych do ośrodka
     - Pomoc w wyrabianiu dokumentów bezdomnym
     - Zaspokajanie pierwszych potrzeb członkom grupy wsparcia
     - Organizacja paczek świątecznych
     - Pozyskiwanie oraz transport mebli i sprzętu AGD do potrzebujących rodzin
     - Opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi
     - Opieka nad rodzinami patologicznymi

2019  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Opolu   globbers joomla templates