image1

Rola organizacji

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 - opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,

 - kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach etycznych.

2019  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Opolu   globbers joomla templates